Despre

Chatonfaith.com este membru al Comitetului E-Da`wah Committee (EDC), deținut de Societatea de Caritate Al-Najat Charity Society, Kuweit.

Chatonfaith.com aspiră să fie un refugiu unic și de încredere și o sursă online de informații despre adevărul Creatorului Atotputernic, existența Lui, mesajul nobil al onorabililor Săi Profeți (pacea fie asupra lor) și scopul vieții.

Chatonfaith.com adoptă opinii holistice, echilibrate și moderate, lipsite de orice părtinire sau extremism. El este conceput pentru a invita toți oamenii să se supună Singurului Dumnezeu adevărat.

E-Dawah Committee Al-Najat Charity Society