Beneficiile convertirii la islam

Convertirea la islam oferă multe beneficii pentru individ și societate. Întrucât Islamul se bazează pe dovezi divine, vom menționa o evidență de sursă divină pentru fiecare beneficiu, deoarece nimeni nu poate garanta astfel de beneficii în afară de Creatorul nostru Atotputernic.

 

1- Ușa către Paradisul Etern:

Creatorul nostru Atotputernic spune: {Și spune-le celor care cred și fac fapte bune că ei vor avea grădini [în Paradis] pe sub care curg râuri....} [Coran 2:25]

Dacă intri în Paradis, vei trăi o viață foarte fericită fără boală, durere, tristețe sau moarte; Dumnezeu va fi mulțumit de tine; și vei trăi acolo pentru totdeauna.

2- Fericire adevărată și pace interioară:

Fericirea reală și pacea interioară pot fi găsite doar în respectarea poruncilor Creatorului și Susținătorului acestei lumi. Creatorul nostru Atotputernic spune: {…căci prin pomenirea lui Allah se liniștesc inimile..”} [Coran 13:28]

Pe de altă parte, cel care se îndepărtează de Coran va avea o viață dificilă în această lume. Creatorul nostru Atotputernic spune: {Însă cel care se va îndepărta de la Pomenirea Mea, cu adevărat, el va avea parte de o viață grea…} [Coran 20:124]

3- Salvarea de focul iadului:

Creatorul nostru Atotputernic spune: {Cu adevărat, cei care nu cred și mor necredincioși - nu se va primi niciodată de la vreunul dintre ei nici chiar întregul pământ în aur, chiar dacă ei ar voi să se răscumpere cu el. Aceia vor avea parte de pedeapsă dureroasă și ei nu vor avea pe nimeni să-i ajute.} [Coran 3:91]

Așadar, această viață este singura noastră șansă de a câștiga Paradisul și de a scăpa de Focul Iadului, pentru că dacă cineva moare în necredință, nu va mai avea nicio șansă să se întoarcă pe această lume și să creadă.

4- Iertarea pentru toate păcatele anterioare:

Mulți oameni sunt confuzi sau rușinați de multele păcate pe care le-au comis de-a lungul vieții. Convertirea la islam spălă complet acele păcate din trecut; de parcă nu s-ar fi întâmplat niciodată. Un nou musulman este la fel de pur ca un nou-născut.

Creatorul nostru Atotputernic spune: {Spune-le celor care nu cred că, dacă se vor opri, li se va ierta ceea ce a trecut, dar dacă se vor întoarce ei, [atunci vor fi pedepsiți], după pilda celor de dinainte.} [Coran 8:38]

5- Conexiunea directă cu Creatorul nostru Atotputernic (departe de orice mediator):

Islamul este o relație unu-la-unu între noi și Creatorul nostru Atotputernic în care noi Îi cerem Acestuia fără niciun mediator și El ne răspunde. Creatorul nostru Atotputernic spune: {Şi dacă te vor întreba robii Mei despre Mine [spune-le, O, Mohammed]: „Cu adevărat Eu sunt aproape, răspund rugii celor care Mă cheamă, atunci când Mă cheamă, dar şi ei să-Mi răspundă [prin ascultare] şi să creadă în Mine. Poate că ei vor fi bine călăuziţi!”} [Coran 2:186]

Pentru alte beneficii sau întrebări despre islam, vă rugăm să discutați cu noi:


Chat on faith