เกี่ยวกับเรา

Chatonfaith.com เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ E-Da`wah Committee (EDC), โดยสมาคมการกุศลของ Al-Najat Charity Society, ประเทศคูเวต.

Chatonfaith.com ปรารถนาที่จะเป็นแหล่งค้นหว้าที่เป็นเอกลักษณ์ที่เชื่อถือได้ และเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับสัจธรรมที่มาจากพระเจ้า และแบบฉบับที่ดีงามจากท่านศาสดา และเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตนี้.

Chatonfaith.com ใช้มุมมองแบบองค์รวมที่มีความสมดุลและปานกลาง โดยปราศจากอคติหรือความคลั่งไคล้ใด ๆ มันถูกออกแบบมาเพื่อเชื้อเชิญให้มนุษย์ทุกคนยอมจำนนต่อพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว.

E-Dawah Committee Al-Najat Charity Society