ประโยชน์ของการเข้ารับนับถืออิสลาม

การเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามนั้นให้ประโยชน์มากมายสำหรับบุคคลและสังคมเนื่องจากศาสนาอิสลามตั้งอยู่บนหลักฐานเชิงประจักษ์ และหลักฐานจากพระเจ้า เราจะกล่าวถึงหลักฐานอันศักดิ์สิทธิ์จากพระเจ้าที่ยืนยันดังกล่าว

 

1- ประตูสู่สวรรค์นิรันดร์:

ผู้สร้างผู้ทรงอำนาจของเราพูดว่า: {และ(มุฮัมมัด) จงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธา และประกอบสิ่งที่ดีทั้งหลายว่า แน่นอนพวกเขาจะได้รับบรรดาสวนสวรรค์ ซึ่งมีแม่น้ำหลายสาย ไหลอยู่ภายใต้สวนสวรรค์เหล่านั้น…} [คัมภีร์กุรอาน 2: 25]

หากคุณเข้าสู่สรวงสวรรค์ คุณจะมีชีวิตที่มีความสุขมาก โดยไม่เจ็บป่วย ไม่มีความเจ็บปวด ไม่มีความเศร้าหรือความตาย พระเจ้าจะทรงพอพระทัยคุณ และคุณจะอยู่ที่นั่นตลอดไป

 

2- ความสุขที่แท้จริงและความสันติ:

ความสุขที่แท้จริงและความสันตินั้น สามารถพบได้ในการส่งคำสั่งของผู้สร้างและผู้จรรโลงโลกนี้เท่านั้น อัลเลาะห์ทรงตรัสว่า: {…พึงทราบเถิด! ด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮเท่านั้นทำให้จิตใจสงบ”} [Quran 13: 28]

ในทางกลับกันคนที่หันหน้าหนีจากอัลกุรอานเขาจะมีชีวิตที่ลำบากในโลกนี้ ผู้สร้างผู้ทรงอำนาจของเราพูดว่า: {และผู้ใดผินหลังจากการรำลึกถึงข้า แท้จริงสำหรับเขาคือ การมีชีวิตอยู่อย่างคับแค้น…} [คัมภีร์กุรอาน 20: 124]

 

3- การรอดจากขุมนรก:

ผู้สร้างผู้ทรงอำนาจของเรากล่าวว่า: แท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและพวกเขาได้ตายไปในขณะที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น ทองเต็มแผ่นดินก็จะไม่ถูกรับจากคนใดในพวกเขาเป็นอันขาด และแม้ว่าเขาจะใช้ทองนั้นไถ่ตัวเขาก็ตาม ชนเหล่านี้แหละสำหรับพวกเขานั้น คือการลงโทษอันเจ็บแสบและทั้งไม่มีบรรดาผู้ช่วยเหลือใด ๆ สำหรับพวกเขาด้วย} [อัลกุรอาน 3:91] ดังนั้นชีวิตนี้เป็นโอกาสเดียวของเรา ที่จะได้รับสวรรค์และหลบหนีจากขุมนรก เพราะถ้ามีคนตายโดยไม่ศรัทธา เขาจะไม่มีโอกาสอีกครั้งที่จะกลับมาสู่โลกนี้เพื่อแก้ตัว

 

4- การอภัยบาปก่อนหน้านี้ทั้งหมด:

หลายคนสับสนหรือละอายใจต่อความบาปหลายอย่างที่พวกเขาทำไปตลอดชีวิต การเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามเป็นการล้างความบาปในอดีตออกไป ราวกับว่าพวกเขาไม่เคยมีความผิดมาก่อน มุสลิมใหม่นั้นบริสุทธิ์เหมือนทารกเกิดใหม่ ผู้สร้างผู้ทรงอำนาจของเราพูดว่า: {จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด) แก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาว่า หากพวกเขาหยุดยั้ง สิ่งที่แล้วมาก็จะถูกอภัยให้แก่พวกเขาและหากพวกเขากลับ(ต่อต้าน)อีก แท้จริงนั้นแนวทางของคนก่อน ๆ นั้นได้ผ่านมา แล้ว} [อัลกุรอาน 8: 38]

5- การเชื่อมต่อโดยตรงกับผู้สร้างผู้ทรงอำนาจของเรา (ปราศจากคนกลาง):

ศาสนาอิสลามเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างเรากับผู้สร้างอันยิ่งใหญ่ของเรา ซึ่งเราทูลขอโดยไม่มีคนกลางและพระองค์ทรงตอบเรา ผู้สร้างผู้ทรงอำนาจของเราพูดว่า: {และเมื่อบ่าวของข้าถามเจ้าถึงข้าแล้วก็ (จงตอบเถิดว่า) แท้จริงนั้นอยู่ใกล้ ข้าจะตอบรับคำวิงวอนของผู้ที่วิงวอน เมื่อเขาวิงวอนต่อข้าดังนั้น พวกเขาจงตอบรับข้าเถิด และศรัทธาต่อข้า เพื่อว่าพวกเขาจะได้อยู่ในทางที่ถูกต้อง} [อัลกุรอาน 2: 186]

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หรือคำถามเกี่ยวกับศาสนาอิสลามกรุณาแชทกับเรา:


Chat on faith