Tungkol sa amin

Ang lugar ng usapang pananampalaya ay isa sa mga lugar ng islamikong komite ng pag-aanyaya sa pamamaraang elektronika, sa ilalim ng pamamahala ng Alnajah Alkhairiyah ng bansang Kuwait.

 

Ito ay naglalayong maging himpilan sa pamamagitan ng internet upang ipakilala ang Islam batay sa paniniwala ng nagtataglay ng sunnah at nagsamasama.

 

E-Dawah Committee Al-Najat Charity Society